Informácia k rozhodnutiu Ústavného súdu Slovenskej republiky o rozpore § 4 až 6 zákona č. 140/2014 Z. z. s Ústavou Slovenskej republiky
Dňa 11. februára 2018 bol v Zbierke zákonov vyhlásený nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 33/2019 Z. z., podľa ktorého ustanovenia čl. I § 4, § 5 a § 6 zákona č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nie sú v súlade s čl. 1 ods. 1, čl. 13 ods. 4 a čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Vyhlásením tohto nálezu v Zbierke zákonov strácajú § 4 až 6 zákona účinnosť. Dňom vyhlásenia nálezu sa končí aktívna prevádzka registra zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku (ďalej len „register“). Zastavuje sa možnosť užívateľov vkladať do registra akékoľvek údaje. Naďalej je však možné, aby užívatelia prostredníctvom svojho užívateľského prístupu vstupovali do registra alebo extrahovali z neho potrebné údaje. Ponúkanie poľnohospodárskeho pozemku prostredníctvom registra už nie je naďalej podmienkou prevod poľnohospodárskeho pozemku.

Najnovšie zverejnené pozemky

Zobrazených 1-10 z celkovo 68 záznamov.
No.ObecKatastrálne územieDruh pôdyCelková výmera (m2)Ponúkaná výmera (m2)Cena za m2 (€)Rozsah zverejneniaZverejnený doAkcia
1BojniceBojnicetrvalý trávny porast277,0014,0020,00Susedné obce27.12.2019
2BojniceBojnicetrvalý trávny porast141,007,0020,00Susedné obce27.12.2019
3BojniceBojnicetrvalý trávny porast118,006,0020,00Susedné obce27.12.2019
4BojniceBojnicetrvalý trávny porast153,008,0020,00Susedné obce27.12.2019
5BojniceBojnicetrvalý trávny porast149,008,0020,00Susedné obce27.12.2019
6BojniceBojniceorná pôda3 661,00183,0020,00Susedné obce27.12.2019
7BojniceBojniceorná pôda1 780,0089,0020,00Susedné obce27.12.2019
8BojniceBojniceorná pôda1 734,0087,0020,00Susedné obce27.12.2019
9BojniceBojnicetrvalý trávny porast4 273,00427,0020,00Susedné obce27.12.2019
10BojniceBojnicetrvalý trávny porast2 356,00236,0020,00Susedné obce27.12.2019