Informácia k rozhodnutiu Ústavného súdu Slovenskej republiky o rozpore § 4 až 6 zákona č. 140/2014 Z. z. s Ústavou Slovenskej republiky
Dňa 11. februára 2018 bol v Zbierke zákonov vyhlásený nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 33/2019 Z. z., podľa ktorého ustanovenia čl. I § 4, § 5 a § 6 zákona č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nie sú v súlade s čl. 1 ods. 1, čl. 13 ods. 4 a čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Vyhlásením tohto nálezu v Zbierke zákonov strácajú § 4 až 6 zákona účinnosť. Dňom vyhlásenia nálezu sa končí aktívna prevádzka registra zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku (ďalej len „register“). Zastavuje sa možnosť užívateľov vkladať do registra akékoľvek údaje. Naďalej je však možné, aby užívatelia prostredníctvom svojho užívateľského prístupu vstupovali do registra alebo extrahovali z neho potrebné údaje. Ponúkanie poľnohospodárskeho pozemku prostredníctvom registra už nie je naďalej podmienkou prevod poľnohospodárskeho pozemku.

Najnovšie zverejnené pozemky

Zobrazených 51-60 z celkovo 194 záznamov.
No.ObecKatastrálne územieDruh pôdyCelková výmera (m2)Ponúkaná výmera (m2)Cena za m2 (€)Rozsah zverejneniaZverejnený doAkcia
51ZomborZombortrvalý trávny porast935,00467,500,15Celú SR26.02.2019
52ZomborZombororná pôda3 046,001 523,000,15Celú SR26.02.2019
53ZomborZombororná pôda2 654,001 327,000,15Celú SR26.02.2019
54ZomborZombororná pôda4 291,002 145,500,15Celú SR26.02.2019
55ZomborZombororná pôda1 582,00791,000,15Celú SR26.02.2019
56ZomborZombororná pôda1 680,00840,000,15Celú SR26.02.2019
57ZomborZombororná pôda2 730,001 365,000,15Celú SR26.02.2019
58ZomborZombororná pôda2 043,002 043,000,15Celú SR26.02.2019
59ZomborZombororná pôda2 902,002 902,000,15Celú SR26.02.2019
60ZomborZombororná pôda1 277,001 277,000,15Celú SR26.02.2019